Köszöntjük Alapítványunk oldalán!

Engedje meg hogy, bemutassam Alapítványunkat, és az Alapítvány által üzemeltetett Intézményünket.

 

Az Alapítvány székhelye: 3900 Szerencs, Gárdonyi út 17.
Az alapítás ideje: 2008. január 25.
Taglétszám: 4 fő
    - alapító: Huber Lajosné
    - kuratórium elnöke: Bárány Balázs
    - kuratóriumi tagok: Szabó Tiborné, Kaposi Ferencné

Tevékenység bemutatása:

Alapítványunk célja, hogy nappali ellátást biztosítson heti öt alkalommal, munkanapokon az értelmi fogyatékos fiataloknak és fiatal felnőtteknek, ezzel elősegítve az értelmi fogyatékos személyek ellátását intézményes formában.
Célunk, 6-8 fős csoportokban olyan fejlesztő foglalkozások tartása, melyek előmozdítják az értelmi fogyatékos fiatalok fejlődését, fejlesztését.

Az alapítvány célja továbbá, hogy e feladatkörében anyagi eszközökkel is támogassa azon szervezeteket, társulásokat, melyek a fogyatékos fiatalok és fiatal felnőttek segítését feladatuknak tekintik.Illetve célja még, hogy Ápoló-gondozó célú Lakóotthonban biztosítson olyan nyolc-tizenkettő, legfeljebb tizennégy fogyatékos személy számára- ideértve az autista személyeket is-ellátást, amely az igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást nyújt, a fogyatékossága jellegétől és súlyosságától függetlenül. Az intézményi jogviszonyban álló személyek számára teljes körű ellátást biztosítson, meglévő képességeiket szinten tartsa és fejlessze. Cél az ellátott személyek Lakóotthonon belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátottak meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően Munka-rehabilitáció vagy Fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek értékesítése.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány az előzőekben megfogalmazott célok megvalósítása keretében az alábbi tevékenységet folytatja: szociális tevékenység. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve folytathat.
Az alapítvány jellege: nyílt, ahhoz bármely bel-, vagy külföldi magán-, ill. jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért és annak megvalósítását anyagilag - pénzbeli vagy más vagyoni hozzájárulással - támogatja.